Werkwijze

Aanmelden voor jeugd:
PsyTrans neemt vanaf 1 januari 2023 geen nieuwe jeugdcliënten meer aan. Vanaf die datum richten wij ons uitsluitend op volwassenen, met uitzondering van reeds in behandeling zijnde jeugdcliënten.

Aanmelden voor volwassenen:
Wij behandelen volwassen cliënten uit heel Nederland. Zodra de aanmeldstop opgeheven is (zie homepagina), kunt u zich aanmelden via de aanmeldbutton die dan op de homepagina verschijnt. Indien aanmelding succesvol is, ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging en verdere informatie over de volgende stappen. U zult dan ook om een verwijsbrief gevraagd worden. Zodra er vervolgens ruimte is voor het maken van een afspraak voor de intake, nemen wij contact met u op. Onderaan deze pagina ziet u wat de geschatte wachttijd hiervoor is.

Om een fair en eenduidig beleid te voeren, kunnen wij verwijzingen van de huisarts tijdens de aanmeldstop helaas niet als aanmelding behandelen. Een persoonlijke aanmelding op het moment dat de aanmeldstop eraf is, is noodzakelijk. 

 • Op het moment dat u zich aanmeldt zal het traject binnen vier maanden starten. Het is niet mogelijk u aan te melden en later dan vier maanden na aanmelding te starten; aanmelden = starten.
 • Na aanmelding wordt u geacht binnen vier weken de benodigde gegevens en geldige verwijsbrief te hebben aangeleverd. Mochten we dit niet binnen vier weken ontvangen, dan zal uw aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden verwijderd.
 • Op het moment van aanmelden bent u 18 jaar
 • Wij willen u met klem verzoeken u slechts eenmaal aan te melden, en alleen aan te melden als u kunt starten en de benodigde documenten kunt aanleveren. Wees u bewust dat u anders een “plek” onnodig bezet houdt voor mensen die deze heel graag gehad wilden hebben. Laten we allemaal bijdragen aan verkorten van de wachtlijsten!  

Verwijsbrief:
Verwijzingen kunnen via Zorgdomein (door de verwijzer indien de praktijk van de verwijzer <30 km verwijderd is van onze praktijk), via beveiligde mail worden gestuurd (office@psytrans.nl in overige gevallen). De verwijsbrief moet de volgende punten bevatten:

 • Verwijzer
  * Naam verwijzer
  * Persoonlijke AGB code verwijzer (niet van de praktijk)
 • Cliënt
  * Naam cliënt
  * Geboortedatum
  * BSN nummer
  * Adres
  * Postcode & woonplaats
 • Verwijzing naar  
  * PsyTrans
 • Reden verwijzing
  * Het (vermoedelijke) DSM criterium
 • Handtekening/ stempel, als het geen digitale verwijsbrief is.
 • De verwijsbrief mag niet ouder zijn dan 9 maanden

Verzekering / vergoeding:
PsyTrans heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Wij factureren daarom niet direct aan de zorgverzekeraar, maar aan de cliënt. Als u gebruik wilt maken van vergoeding door de zorgverzekeraar, zult u deze facturen zelf tijdig bij de zorgverzekeraar moeten indienen. Over het algemeen worden wij wél 100% vergoed aan mensen die een zogenaamde ‘restitutie’ polis hebben. Mensen die een ‘natura’ polis hebben ontvangen ook een vergoeding, maar dit is een lager percentage, variërend tussen de 50% – 75%. Dit hangt af van de polis en de zorgverzekeraar. In ALLE gevallen is het belangrijk om de hoogte van uw vergoeding na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Het is één keer per jaar mogelijk om van zorgverzekering / polis te veranderen. Dit kan vanaf medio november t/m 31 december.

Wachtlijst:
Binnen de transgenderzorg zijn landelijk momenteel wachtlijsten, zo ook bij PsyTrans. Onderaan deze pagina staan de geschatte wachttijden, deze worden maandelijks bijgewerkt. Als de geschatte wachttijd voor intake langer bedraagt dan drie maanden, zal een een aanmeldstop worden ingelast. Dit zal dan op de site worden vermeld.

Geschatte wachttijd voor intake na aanmelding (bijgewerkt 04/12/2023): 16 weken

Geschatte wachttijd start behandeling na intake (bijgewerkt 04/12/2023): 3 weken