Werkwijze

Aanmeldstop
Op dit moment hebben wij een aanmeldstop. Deze wordt iedere maand herzien, op de eerste dag van de maand om 9.00 uur. Op 1 oktober 2022 hebben wij helaas GEEN ruimte voor nieuwe cliënten. U kunt zich niet aanmelden. (laatst bijgewerkt 1 oktober 2022)


Aanmelden voor jeugd:
PsyTrans heeft contracten met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Alleen jeugdcliënten die in deze gemeenten wonen, kunnen wij zorg bieden. Zodra de aanmeldstop opgeheven is, kunt u zich aanmelden door het sturen van een e-mail naar office@psytrans.nl. U wordt verzocht hierin het volgende te vermelden:

* Voor- & achternaam
* Gewenste aanspreeknaam
* Vermelding: Aanmelding jeugd

Behalve aanmelden, dient u voor aanvang bij uw gemeente een aanvraag in te dienen voor financiering van de zorg (jeugd ggz). Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie hierover. Na aanmelding wordt u geplaatst op een wachtlijst. Zodra wij akkoord ontvangen voor financiering vanuit de gemeente en er ruimte is voor een intake, zal er contact met u worden gezocht voor het maken van een afspraak.

Om een fair en eenduidig beleid te voeren, kunnen wij verwijzingen van de huisarts tijdens de aanmeldstop helaas niet als aanmelding behandelen. Een persoonlijke aanmelding op het moment dat de aanmeldstop eraf is, is noodzakelijk. 

Aanmelden voor volwassenen:
Zodra de aanmeldstop opgeheven is, kunt u zich aanmelden middels het sturen van een e-mail naar office@psytrans.nl. U wordt verzocht hierin het volgende te vermelden:

* Voor- & achternaam
* Gewenste aanspreeknaam
* Vermelding: Aanmelding volwassene
* Zorgverzekeraar

Indien aanmelding succesvol is, ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging en verdere informatie over de volgende stappen. U zult dan ook om een verwijsbrief gevraagd worden. Zodra er vervolgens ruimte is voor het maken van een afspraak voor de intake, nemen wij contact met u op. Onderaan deze pagina ziet u wat de geschatte wachttijd hiervoor is.

Om een fair en eenduidig beleid te voeren, kunnen wij verwijzingen van de huisarts tijdens de aanmeldstop helaas niet als aanmelding behandelen. Een persoonlijke aanmelding op het moment dat de aanmeldstop eraf is, is noodzakelijk. 

Verwijsbrief:
Verwijzingen kunnen via Zorgdomein (door de verwijzer indien de praktijk van de verwijzer <30 km verwijderd is van onze praktijk), via beveiligde mail (office@psytrans.nl in overige gevallen). De verwijsbrief moet de volgende punten bevatten:

 • Verwijzer
  * Naam verwijzer
  * Functie verwijzer
  * Persoonlijke AGB code verwijzer (niet van de praktijk)
 • Cliënt
  * Naam cliënt
  * Geboortedatum
  * BSN nummer
  * Adres
  * Postcode & woonplaats
 • Verwijzing naar  
  PsyTrans
 • Reden verwijzing
  Het (vermoedelijke) DSM criterium

Verzekering:
PsyTrans heeft in 2022 geen contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat wij over het algemeen in 2022 wél 100% vergoed worden aan mensen die een zogenaamde ‘restitutie’ polis hebben. Mensen die een ‘natura’ polis hebben ontvangen ook een vergoeding, maar dit is een lager percentage, variërend tussen de 50% – 75%. Dit hangt af van de polis en de zorgverzekeraar. In ALLE gevallen is het belangrijk om de hoogte van uw vergoeding na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Het is één keer per jaar mogelijk om van zorgverzekering / polis te veranderen. Dit kan vanaf medio november t/m 31 december.

Voor wie:
Kinderen en jeugdigen
PsyTrans biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar die vraagstukken hebben omtrent hun genderidentiteit en die woonachtig zijn in de volgende gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Met deze gemeenten hebben wij een contract.

Volwassenen
Voor volwassenen (18+) biedt PsyTrans diagnostiek ten behoeve van een medische behandelwens en tijdens een medisch behandeltraject psychologische ondersteuning. Cliënten die alleen een psychologische zorgvraag hebben verwijzen wij door naar andere in genderdysforie gespecialiseerde psychologische zorgaanbieders. Op deze manier trachten wij een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de oplopende wachttijden voor somatische transgenderzorg.

Wachtlijst:
Binnen de transgenderzorg zijn landelijk momenteel wachtlijsten, zo ook bij PsyTrans. Onderaan deze pagina staan de geschatte wachttijden, deze worden maandelijks bijgewerkt. Als de geschatte wachttijd voor intake langer bedraagt dan drie maanden, zal een een aanmeldstop worden ingelast. Dit zal dan op de site worden vermeld.

Geschatte wachttijd voor intake na aanmelding (bijgewerkt 01/09/2022 ): 16 weken

Geschatte wachttijd start behandeling na intake (bijgewerkt 01/09/2022): 3 weken