Tarieven

 

Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

Zorg vanuit de Basis GGZ is, meestal kortdurende, hulp bij lichte tot matige problematiekHiernaast wordt er vanuit de Gespecialiseerde GGZ zorg aangeboden. Dit betreft complexe problematiek die niet binnen de Basis GGZ kan worden behandeld.

Transgenderzorg wordt geboden vanuit de Gespecialiseerde GGZ.

Wat kost het?

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ of voor complexere problematiek in de Gespecialiseerde GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor zorgverzekeraars waar wij contracten mee hebben afgesloten, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. LET OP: er is in alle gevallen een verwijsbrief van uw huisarts nodig! Voordat u contact met ons opneemt is het verstandig eerst langs uw huisarts te gaan.

Voor behandeling van kinderen en jeugdigen kan vergoeding via de gemeente worden aangevraagd. Ook hiervoor geldt dat eerst een verwijsbrief van de huisarts ofwel CJG nodig is.

Wie betaalt de rekening?

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening buiten u om geregeld.

Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u altijd de rekening mee.

NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft minimaal 24 uur van tevoren af. De psycholoog mag hiervoor zelf de regels bepalen en geeft dit tijdens het eerste gesprek aan. Belt u niet of te laat, dan moet u meestal de zitting zelf betalen.

Nog vragen?

Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!