PsyTrans

Welkom bij Psytrans. Wij zijn gespecialiseerd in genderidentiteitsvraagstukken en genderdysforie en bieden psychologische transgenderzorg voor zowel volwassenen (landelijk) als kinderen en jeugdigen en hun naasten (regio Midden IJssel en Oost Veluwe).

Voor volwassenen (18+) biedt PsyTrans diagnostiek ten behoeve van een medische behandelwens en tijdens een medisch behandeltraject psychologische ondersteuning. Cliënten die alleen een psychologische zorgvraag hebben verwijzen wij door naar andere in genderdysforie gespecialiseerde psychologische zorgaanbieders. Op deze manier trachten wij een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de oplopende wachttijden voor somatische transgenderzorg.

Deskundigenverklaring
Sinds 1 juli 2014 is het mogelijk om uw geslachtsaanduiding en voornamen te laten wijzigen in de Basis Registratie Personen. Juridisch bent u dan de man of vrouw die u zich voelt. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u over een deskundigenverklaring te beschikken. Bij PsyTrans  werken deskundigen die deze verklaring mogen afgeven. Dit is zowel mogelijk voor cliënten als niet-cliënten.  De aanmeldstop geldt niet voor deskundigenverklaringen. 

Praktijkhouder
De oprichtster en praktijkhouder van PsyTrans is Eva-Marijn Stegemann, GZ-psycholoog (BIG 49927600625). Eva-Marijn houdt zich niet alleen bezig met behandeling van transpersonen, maar ook met wetenschappelijk onderzoek naar ouders van transgender kinderen, in samenwerking met de Open Universiteit.   

VOOR VOLWASSENEN EN JEUGD HANTEREN WIJ EEN AANMELDSTOP. HET IS MOMENTEEL NIET MOGELIJK AAN TE MELDEN. DEZE AANMELDSTOP WORDT ALTIJD DE 1E VAN DE MAAND HERZIEN; WANNEER DEZE TEKST VAN DE SITE VERDWIJNT IS HET MOGELIJK AAN TE MELDEN. OMDAT 1 MEI OP EEN ZONDAG VALT, ALVAST BIJ DEZE HET BERICHT DAT WE OP DEZE DATUM HELAAS NOG GEEN RUIMTE HEBBEN VOOR NIEUWE CLIENTEN (laatst bijgewerkt 26 april 2022)