Genderdysforie

Een persoon met genderdysforie ervaart een sterk gevoel van onbehagen als gevolg van het gevoel dat het geboortegeslacht en de genderidentiteit niet overeen komen. Dit gevoel is zo sterk, dat veel personen met genderdysforie dan ook vaak de wens hebben van het andere geslacht te willen zijn. De sterkte van dit gevoel kan verschillen, afhankelijk hiervan kan ook de wens het lichaam aan het gewenste geslacht te willen aanpassen verschillen.

Genderdysforie komt voor op alle leeftijden. Bij kinderen is het zo, dat rondom de puberteit de gevoelens van genderdysforie kunnen verminderen. Voor mensen met genderdysforie is het herkennen en verkennen van hun gevoelens een ingewikkelde opgave, voordat zij hiermee naar buiten treden. Het delen van de gevoelens met de (naaste) omgeving blijkt ook vaak een grote drempel.

Gebleken is dat het hebben van sociale steun uit de naaste omgeving als zeer belangrijk wordt ervaren tijdens het proces van de transitie (de verandering van het geboortegeslacht naar het wensgeslacht). Maar voor de naaste omgeving is het niet altijd makkelijk deze steun meteen te kunnen bieden.

Als naaste (ouder, partner of kind) kan het lastig zijn hoe om te gaan met deze verandering bij de persoon waar je van houdt. Gevoelens zoals verlies, verwarring of boosheid komen vaak voor. Maar ook praktische vragen kunnen soms moeilijk beantwoord worden. Hoe begeleid je als ouder je kind in deze verandering? Hoe ga je als partner om met de nieuwe rol van je man of vrouw? En hoe ga je om met het feit dat je twee moeders hebt in plaats van een vader en moeder?

Voor wie:

  • Voor iedereen die op een of andere manier het gevoel heeft zich niet thuis te voelen met het geslacht van het lichaam waarmee men is geboren en die meent hulp nodig te hebben, is begeleiding en behandeling mogelijk.
  • Voor iedereen die psychologische hulp zoekt of met vragen zit, omdat men in zijn of haar familiekring te maken heeft met iemand die transgender is.

We bieden:

  • Persoonlijke begeleiding tijdens het onderzoeken van de gevoelens van genderdysforie, verkennen van de genderidentiteit en hulp om deze te integreren in het dagelijks leven.
  • Psychische ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele transitieproces.
  • Persoonlijke hulp na het uitvoeren van relevante testen bij bijvoorbeeld problemen uit de jeugd en onverwerkt verdriet.
  • Psychische ondersteuning, zowel op de werkplek als in familiekring bij de verwerking van de transitie.
  • Nazorg door persoonlijke begeleiding nadat het transitieproces (medisch gezien) is afgerond en het toch niet mee valt om je draai te vinden. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
  • Hulp bij de verwerking van het transgenderisme en eventuele transitieproces van een familielid of partner.
  • Hulp voor u en uw partner om met de nieuwe situatie samen uw weg te vinden.

Vergoeding: 
Psychologische hulp bij genderdysforie valt onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering.

Deskundigenverklaring
Sinds 1 juli 2014 is het mogelijk om uw geslachtsaanduiding en voornamen te laten wijzigen in de Basis Registratie Personen. Juridisch bent u dan de man of vrouw die u zich voelt. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u over een deskundigenverklaring te beschikken. Bij PsyTrans – De Vaart werken deskundigen die deze verklaring mogen afgeven.