Werkwijze

Middels een verwijsbrief kunt u zich aanmelden bij het centrale aanmeldpunt van psychologenpraktijk De Vaart in Assen (www.psychologenpraktijkdevaart.nl). Er zal dan met u contact worden gezocht voor het maken van een afspraak voor een intake.

Tijdens de intake wordt bekeken wat uw hulpvraag is en of ons genderteam u de gevraagde zorg kan bieden. U kunt tijdens de intake aangeven welke locatie uw voorkeur heeft als het gaat om het vervolgtraject.

Binnen onze praktijk is het niet alleen mogelijk om psychologische begeleiding te bieden en psychologisch onderzoek te doen, maar ook te begeleiden tijdens en na een medisch traject ten behoeve van een transitie, en te verwijzen naar samenwerkende medisch behandelaren.