PsyTrans – De Vaart

PsyTrans – De Vaart is onderdeel van psychologenpraktijk De Vaart in Assen. Psytrans -De Vaart zich richt op behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen met genderidentiteitsvraagstukken in elke fase. PsyTrans – De Vaart beschikt over een multidisciplinair genderteam dat gespecialiseerd is in psychologische zorg voor  transgender personen en tevens hun naasten.

PsyTrans – De Vaart heeft samenwerkingsovereenkomsten met verschillende (academische) medische centra, regionale ziekenhuizen en paramedici ten gunste van een medische transitie voor transgender personen.